مصاحبه دکتر مشکوری مدیر عامل گروه با خبرگزاری نبض نفت

پایگاه خبری نبض نفت با جناب آقای دکتر مشکوری مدیر عامل گروه پترو انرژی شهر پیرامون موضوعات صنعت نفت در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مصاحبه نمود

مصاحبه دکتر مشکوری با نبض نفت در نمایشگاه نفت 98

All Posts

اولین حضور گروه پترو انرژی شهر در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1398

افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی