اولین حضور گروه پترو انرژی شهر در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1398

افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی