افشانی شهردار تهران

افشانی شهردار تهران: خط 6 مترو بطور کامل در هفته دولت سال آینده افتتاح می‌شود.

10 کیلومتر مترو خط شش با 4 ایستگاه در آبان ماه افتتاح می‌شود