حداقل 7 ایستگاه دیگر از خط 7 مترو تا پایان سال افتتاح می‌شود

حداقل 7 ایستگاه دیگر از خط 7 مترو تا پایان سال افتتاح می‌شود.

علی امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه:

700 میلیارد تومان اوراق مشارکت نهایی شده و اعتبار آن در حساب بانک عامل است.

5 ایستگاه خط 7 در تیرماه افتتاح شد و تلاش می‌کینم تا پایان سال 5 ایستگاه حدفاصل مهدیه تا بسیج در قسمت شرقی و 2 ایستگاه تربیت مدرس و میدان صنعت در قسمت شمالی به بهره برداری برسد.